Issue 1, 2009

Artistiek onderzoek in het geheel der wetenschappen

Henk Borgdorff

Biography

Henk Borgdorff

Henk Borgdorff is lector Kunsttheorie en onderzoek aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en als onderzoeker verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Borgdorff is medevoorzitter van de onderzoekgroep ARTI (Artistic Research, Theory and Innovation) aan de AHK, waar hij practice-based onderzoeksprojecten van medewerkers en gastonderzoekers begeleidt. Hij heeft ondermeer gepubliceerd over Immanuel Kants muziekesthetiek, Theodor W. Adorno, Donald Davidson en over de filosofische en politieke rationale van artistiek onderzoek. Zijn belangstelling gaat uit naar de epistemologie van artistiek onderzoek, muziekfilosofie en kritiek van de metafysica.