Issue 3, 2009

De securisering van de samenleving over de relatie tussen veiligheidszorg, bestuur en quasistrafrecht

Marc Schuilenburg

Biography

Marc Schuilenburg

Marc Schuilenburg doceert aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en is auteur van artikelen over veiligheid, filosofie en populaire cultuur. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Eerder (co-)publiceerde hij Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (010-Publishers 2007) en het Deleuze compendium (Boom 2009). Zie ook: www.marcschuilenburg.nl. Contact: m.schuilenburg@rechten.vu.nl