De smaak van het opene. Over ‘Het postmoderne weten’ van Lyotard

Jan Popma

Biography

Jan Popma