Issue 1, 2004

De vlucht uit het paradijs. Pijn als begin en einde van de geschiedenis

Amanda Kluveld

Biography

Amanda Kluveld

Amanda Kluveld Is historica. Zij is als universitair docent cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In 1.999 promoveerde zij op Reis door de hel der onschuldigen. De expressieve politiek van de Nederlandse antivivisectionhtm 1870-1940 (Amsterdam University Press, 2000). Zij publiceerde artikelen over vergeving, de geschiedenis van het Nederlandse humanisme, politieke cultuur rond. 1900, feminisme en mode. Kluveld schrijft recensies voor het Historisch Nieuwsblad en columns voor de opiniepagina van NRC-Handelsblad. E-mail: maii@amandakiuveid.com