Issue 2, 1988

De zaak Kedichem. Paniek en politiek

Arjen Mulder & Geert Lovink

Biography

Arjen Mulder

Arjen Mulder studeerde biologie, werkte een aantal jaar als filmrecensent en verdiepte zich daarna in mediatheorie. Recent publiceerde hij essays over fotografie in Het fotografisch genoegen

Geert Lovink