Issue 3, 1991

Een postmoderne Renaissance (Stephen Toulmin, ‘Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd’)

Joseph Wachelder

Biography

Joseph Wachelder

Joseph Wachelder is als UHD verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Maastricht. Aanvankelijk opgeleid als theoretisch fysicus is hij thans werkzaam als wetenschaps- en cultuurhistoricus, met als specifieke aandachtsgebieden de zintuigen, media, popularisering van kennis en onderwijs. Enkele recente publicaties: ‘Toys as Mediators’. In: Icon: Journal of the International Committee for the History of Technology, 13 (2007): 135-169, en (met Maaike Lauwaert en Johan van de Walle), ‘Frustrating Desire: Repens and Repositio in Digital Games or the Attraction and Distraction of Digital Games’. In: Theory, Culture & Society, (2007) 24 (1), pp. 89-108.