Issue 2, 2000

Het kamp als paradigma van machtsuitoefening

Yasco Horsman

Biography

Yasco Horsman

Yosco Morsman is als graduate student verbonden, aan de vakgroep Comparative Literature van Yale University» Hij werkt momenteel aan de afronding van zijn proef- schrift, getiteld A theatre of justice,judgment and forgiveness in law, literature and psychoanalysis. Hij is tevens redacteur van Encore Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur. E-maii: yasco.horsman@yale.edu