Issue 3, 2003

Ingenieurs en kunstenaars samen op de kermis

José van Dijck

Biography

José van Dijck

José van Dijck (i960) is hoogleraar Televisie, Media en. Cultuur aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde Nederlands en literatuurwetenschap, publiceert en doceert over de relatie tussen media, wetenschap en. cultuur en doet onderzoek naar mediatechnologie en digitalisering. Recentelijk verscheen van haar een bundel esszys getiteld liet transparante lichaam. Medische visualisering in media en cultuur. E-mail: J.F.T.M.vanDijck@uva.nl