Issue 2, 2004

Maarten Doorman, Henk van den Belt, Peter Peters, Rein de Wilde, Wouter Veraart, Marc de Wilde, Godie van de Paal, Sjaak Koenis, Lolle Nauta, Douwe Draaisma, Marianne van den Boomen, Jan Vorstenbosch & Pieter Hoexum

Biography

Maarten Doorman

Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de UvA. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004) en Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007).

Henk van den Belt

Henk van den Belt is universitair docent bij de leerstoelgroep Toegepaste Filosofie aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum. hen.k.vandenBelt@wur.nl

Peter Peters

Peter Peters is assistant professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts and Social Sciences of Maastricht University and professor in the research centre ‘Autonomy and the public sphere in the Arts’ of Zuid University, Maastricht. He has published Time, Innovation and Mobilities (Routledge, 2006). In the 1990s, he was editor of the Dutch journal Mens en Melodie and published Zoeken naar het ongehoorde (1994) and Eeuwige Jeugd: Een halve eeuw Stichting Gaudeamus (1995). He can be reached via: p.peters@philosophy.unimaas.nl

Rein de Wilde

Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl

Wouter Veraart

Marc de Wilde

Godie van de Paal

Godie van de Paal is recentelijk afgestudeerd aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Dit artikel is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie, godietje@yahoo.co.uk

Sjaak Koenis

Sjaak Koenis is Associate Professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University since 2002. He held a special chair on Social Philosophy at Maastricht University between 2011 and 2016. He published (in Dutch) on the Frankfurt School, on liberalism and communitarianism in Dutch politics and on the role of culture in Dutch politics (Voices of the People; pluralism in Dutch Politics (1994-2014), Amsterdam, VU University Press). This fall his (Dutch) book an democracy and resentment will be published by Van Gennep Amsterdam.

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Douwe Draaisma

Douwe Draaisma is bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie aan de Universiteit Groningen. Hij schreef onder meer Het verboden raderwerk. Over tijd, machines en bewustzijn en Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. d. draaisma@ppsw. rug. nl

Marianne van den Boomen

Marianne van den Boomen is als junior docent-onderzoeker werkzaam bij de afdeling Nieuwe Media & Digitale Cultuur van het Instituut voor Media en Re/presentatie aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt aan haar proefschrift over internetmetaforen. http://vandenboomen.org/blog

Jan Vorstenbosch

Jan Vorstenbosch is politiek filosoof en ethicus aan de Universiteit Utrecht. Schreef samen met B. Bovenwerk Dieren in het recht Een knagend probleem. De discussie over een verbod op de nertsenfokkerij, opgenomen In het Nederlands rijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie.

Pieter Hoexum

Pieter Hoexum was tot voor kort eindredacteur van Krisis. Hij is thans freelance publicist, hoexum.siemonsma@hccnet.nl