Issue 2, 2012

Tamar Sharon, Shivant Jhagroe, Mark van Ostaijen, Thomas Decreus, Gijs van Oenen, Joost Van Driessche, Eva Meijer, Floris Solleveld, Pooyan Tamimi Arab, Elke Müller, Herman Van Gunsteren, Bart van Oost & Thomas Biebricher

Biography

Tamar Sharon

Tamar Sharon is a research fellow in the Philosophy Department and STS Group at Maastricht University. The essay is based on her forthcoming book on posthumanist discourse and human enhancement technologies. She is currently working on a Netherlands Organisation for Scientific Re- search (NWO) funded project that looks at how users engage with emer- ging health technologies in ways that resist and reinterpret dominant dis- courses of health as personal responsibility.

Shivant Jhagroe

Shivant Jhagroe MSc MA werkt als promovendus aan de Erasmus Univer- siteit Rotterdam (DRIFT). Hij studeerde Bestuurskunde en Maatschappij- geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn promotieonderzoek bestudeert hij discursieve legitimering en delegitimering rond duurzaamheidstransities. Hij houdt zich bezig met vraagstukken op het grensvlak van sociologie, bestuurskunde en politieke filosofie.

Mark van Ostaijen

Mark van Ostaijen MSc MA is als wetenschappelijk docent en promoven- dus verbonden aan de vakgroep Bestuurskunde van de Erasmus Universi- teit Rotterdam. Hij studeerde European Urban Cultures, filosofie en Lei- sure Studies in Brussel, Tilburg, Manchester en Helsinki. In zijn onderzoek bestudeert hij beleidspopulisme. Zie voor zijn meest recente artikelen: www.markvanostaijen.nl.

Thomas Decreus

Thomas Decreus (°Kortrijk, 1984) studeerde geschiedenis en wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Momenteel schrijft hij een proef- schrift over politieke representatie en radicale democratie. Hij publiceerde onder meer in Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, Tijdschrift voor Filosofie en Samenleving en Politiek. Voor een volledig overzicht van de publica- ties, zie https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0049716 E-mail: thomas.decreus@hiw.kuleuven.be.

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Joost Van Driessche

Joost Van Driessche studeerde architectuur in Brussel en filosofie in Gro- ningen. In Groningen werkt hij momenteel aan een proefschrift over de verschillen in strategie tussen wetenschap, literatuur en ethiek in de om- gang met taal.

Eva Meijer

Eva Meijer recently defended her PhD-thesis, titled Political Animal Voices, at the University of Amsterdam. She teaches (animal) philosophy at the University of Amsterdam and is the chair of the Dutch study group for Animal Ethics, as well as a founding member of Minding Animals The Netherlands. Recent publications include a book on nonhuman animal languages and the question of what language is, Animal Languages, and a fictional biography of bird scientist Len Howard, Bird Cottage, both of which will be translated into eight languages. More information can be found on her website: www.evameijer.nl.

Floris Solleveld

Floris Solleveld studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en werkt bij de European League of Institutes of the Arts. Zijn onderzoeksinteresses zijn de geschiedenis van de geesteswetenschappen, theoriekeuze in de linguïstiek en ontwikkelingen in het kunstonderwijs. Daarnaast is hij actief als illustrator en e-journalist.

Pooyan Tamimi Arab

Pooyan Tamimi Arab (1983) studied Art History and Philosophy at the University of Amsterdam and the New School for Social Research. He is currently a PhD candidate at the department of Cultural Anthropology at Utrecht University, doing field research on Islam and the right to the city in the Netherlands.

Elke Müller

Elke Müller (1973) promoveerde in 2009 bij de Faculteit der Wijsbegeerte aan de EUR op de inlijvingsproblematiek van oude en nieuwe technolo- gieën. In hetzelfde jaar verscheen haar proefschrift Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE als handelseditie bij uitgeverij Klement. Momenteel doet ze filosofisch en cultuurhistorisch onderzoek naar medisch onverklaarde klachten en daarnaast is zij werk- zaam in de museum- en erfgoedsector.

Herman Van Gunsteren

Herman Van Gunsteren (1940) is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden. Auteur van The quest for control (1976), Culturen van besturen (1994), A theory of citizenship (1998), Stoppen: U kunt het, U wilt het, U doet het niet (2002), Woordenschat voor verwarde politici (2003), Gevaarlijk veilig: terreurbestrijding in de democratie (2004), Vertrouwen in democratie (2006). Hij was lid van de Wetenschappelijke Raad voor Het Regeringsbeleid. gunstere@fsw.leidenuniv.nl

Bart van Oost

Bart van Oost (MA) studeerde filosofie en technische innovatieweten- schappen. Hij is momenteel als promovendus verbonden aan de Vakgroep Maatschappijwetenschap & Techniek van de Universiteit Maastricht, waar hij onderzoek doet naar de interacties tussen wetenschap, politiek en pu- bliek in discussies rond CO2-opslag.

Thomas Biebricher

Thomas Biebricher teaches political theory and directs a research project on neoliberalism at the University of Frankfurt.