Issue 4, 2005
25 jaar Krisis

René Boomkens, Baukje Prins, Evelien Tonkens, Jan Willem Duyvendak, Annemarie Mol, Karen Vintges, Ewald Engelen, Tsjalling Swierstra, Lolle Nauta, Marieke Borren, Marc de Wilde, Hans Achterhuis, Bert van den Brink, Wouter Veraart, René Gabriëls, Harry Kunneman, Michiel Leezenberg, Noortje Marres, Ido de Haan, Gijs van Oenen, Lynsey Dubbeld, Emilie Gomart, Rudi Laermans, Peter-Paul Verbeek, Annemie Halsema & Marli Huijer

Biography

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Baukje Prins

Evelien Tonkens

Jan Willem Duyvendak

Jan Willem Duyvendak is sinds 2003 hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn meest recente boeken zijn European States and Their Muslim Citizens (Cambridge University Press, met John Bowen, Christophe Bertossi, Mona Lena Krook, 2014), en New York and Amsterdam. Immigration and the New Urban Landscape (NYU Press, met Nancy Foner, Jan Rath en Rogier van Reekum, 2014).

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Karen Vintges

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Tsjalling Swierstra

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Marieke Borren

Marieke Borren teaches philosophical anthropology, political philosophy, legal philosophy, philosophy of culture, and gender studies at the Univer- sities of Nijmegen, Groningen and Amsterdam. Her expertise lies in the areas of political philosophy, feminist theory, and philosophical anthro- pology. Her research focuses on political phenomenology, a perspective she developed in her dissertation, Amor Mundi. Hannah Arendt's Political Phenomenology of World (University of Amsterdam, 2010). She applied political phenomenology to contemporary cases, such as debates on na- tional identity, irregular migrants, social movements and identity politics. Her present research further develops political phenomenology, by inves- tigating the fundamental conditions of civic engagement and disengage- ment.

Marc de Wilde

Hans Achterhuis

Bert van den Brink

Bert van den Brink is professor of political and social philosophy and vice- dean of the Faculty of Humanities at Utrecht University. His publications include Recognition and Power. Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Thought (co-edited with David Owen, Cambridge UP 2007) and ‘Recognition, Pluralism and the Expectation of Harmony: Against the Ideal of an Ethical Life Free from Pain’, in Danielle Petherbridge (ed.), Axel Honneth: Critical Essays (Brill 2011

Wouter Veraart

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University

Harry Kunneman

Harry Kunneman is hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Humanistische Alliantie, het samenwerkingsverband van alle humanistische organisaties in Nederland. Hij publiceerde o.a. De waarheidstrechter (Boom 1986), Van theemutscultuur naar walk- man-ego (Boom 1996), Postmoderne moraliteit (Boom 1999) en Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (Humanistics University Press/SWP 2005).

Michiel Leezenberg

Noortje Marres

Noortje Marres is als Marie Curie-fellow verbonden aan de Afdeling Sociologie van Goldsmiths, Universiteit van Londen. Haar onderzoek richt zich op klimaatverandering en burgerschap, en verkent de rol van ecohuizen als politieke technologie. n.marres@gold.ac.uk

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Lynsey Dubbeld

Emilie Gomart

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is universitair hoofddocent techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de bemiddelende rol van technologie in samenleving en cultuur. Hij publiceerde onlangs What things do. Philosophical reflec- tions on agency, technology, and design (Penn State University Press, 2005). Momenteel werkt hij vanuit een veni-subsidie van NWO aan een studie naar de morele lading van technologie en de implicaties daarvan voor de ethische theorie en de techniek- ethiek. Hij is redactielid van Krisis. P.P.C.C.Verbeek@utwente.nl

Annemie Halsema

Marli Huijer