Krisis is op zoek naar een redactiesecretaris

Krisis

Als redactiesecretaris ben je verantwoordelijk het organiseren, voorzitten en notuleren van de redactievergaderingen van Krisis (circa eens per zes weken), het verdelen en monitoren van lopende redactietaken en het coördineren van het gehele redactietraject. Je beheert de mailbox en het peer-reviewplatform van Krisis en bent het centrale aanspreekpunt voor redacteuren, auteurs en peer-reviewers. Daarnaast communiceer je met de eindredacteuren van Krisis en verzorg je de digitale kanalen van het tijdschrift. Bovenal maak je deel uit van het redactiecollectief en denk je mee over de koers van het tijdschrift, de binnengekomen kopij en de inzet van aankomende themanummers.

Krisis is een onafhankelijk academisch tijdschrift dat open access publiceert. De redactie van Krisis bestaat uit academici verbonden aan verschillende universiteiten binnen Nederland én daarbuiten. Aangezien de publicaties van Krisis vrij toegankelijk zijn en de redactie zich vrijwillig inzet, draait het blad een kleine boekhouding. Per verschenen nummer krijgt de redactiesecretaris een vrijwilligersvergoeding van € 800,-. De secretaris is zo’n 2 uur per week kwijt aan mailcorrespondentie, zo’n 6-8 uur per redactievergadering (en het voorbereiden daarvan) en zo’n 20 uur aan het publiceren van een nummer. Al deze taken zullen in nauwe samenwerking met de redactie uitgevoerd worden. De redactie wil ervoor waken de redactiesecretaris een coördinerende (en niet een eindverantwoordelijke) rol te geven. Krisis verschijnt in de regel twee keer per jaar. De redactievergaderingen vinden doorgaans plaats in Amsterdam. De communicatie binnen de redactie verloopt overwegend in het Engels.

De redactiesecretaris heeft affiniteit met de hedendaagse politieke, sociale en cultuurfilosofie, evenals met de “missie” van Krisis. Daarnaast is het van belang dat de redactiesecretaris het leuk vindt om mee te draaien en bij te dragen aan het redactieproces, en dat de redactiesecretaris organisatorisch en administratief bekwaam en betrokken is. Ervaring met digitale media en platforms is een pre, evenals relatieve zekerheid dat je voor tenminste een jaar en het liefst langer beschikbaar bent.

Ben je geïnteresseerd in deze functie, mail dan je motivatie en relevante cv voor 12 juni 2020 naar info@krisis.eu.

Biography

Krisis