Kunst en consumentisme

Ton de Munck

Biography

Ton de Munck

Ton de Munck studeerde geschiedenis en filosofie in Leiden en Amster- dam. Momenteel werkt hij als docent geschiedenis en filosofie aan het Dalton Lyceum te Den Haag en bereidt hij een proefschrift voor over de reactie vanuit de kunsten op de financiële crisis.