Issue 3, 2009

Michel Foucault
Biopolitiek en bestuurlijkheid

Sjoerd van Tuinen & Marc Schuilenburg

Biography

Sjoerd van Tuinen

Sjoerd van Tuinen is universitair docent wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en coördinator van het Centre for Art and Philosophy (www.caponline.org). In 2009 promoveerde hijaan de Universiteit Gent met een dissertatie over Deleuzeen Leibniz. Hij schreef onder meer Sloterdijk. Binnenstebuiten denken (Kampen: Klement, 2004) en is (mede)samensteller van verscheidene boeken, waaronder het Deleuze compendium (Amsterdam: Boom, 2009) en De nieuwe Franse filosofie (Amsterdam: Boom, 2011). Van het NWO heeft Van Tuinen een VENI-beurs gekregen voor een onderzoeksproject over ressentiment en democratie. Zie ook www.svtuinen.nl.

Marc Schuilenburg

Marc Schuilenburg doceert aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en is auteur van artikelen over veiligheid, filosofie en populaire cultuur. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Eerder (co-)publiceerde hij Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (010-Publishers 2007) en het Deleuze compendium (Boom 2009). Zie ook: www.marcschuilenburg.nl. Contact: m.schuilenburg@rechten.vu.nl