Issue 2, 1988

Nederlandse politieke theorie (E.H. Kossmann, ‘Politieke theorie en geschiedenis’)

Judith Vega

Biography

Judith Vega

Judith Vega (1956) is universitair docent sociale en politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar filosofische en culturele verbeeldingen van de stad in het kader van het door NWO gesubsidieerde project New media, public sphere and urban culture, uitgevoerd door de vakgroep Praktische Filosofie van de Groningse Faculteit Wijsbegeerte. Ze publiceert regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van politiek en cultuur. In 2005 verscheen haar Isabelle de Charrière en de kritiek van de Verlichting. Filosofie, politiek, cultuur (Kampen, Klement). Ze is redactrice van het Tijdschrift voor Genderstudies. j.a.vega@rug.nl