Issue 4, 2000

De ik-lieg-theologie van Derdevriesrida

Herman Philipse

Biografie

Herman Philipse

Herman Philipse sinds 1985 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde boeken en artikelen over moderne en hedendaagse wijsbegeerte en de wijsgerige kennistheorie, zoals Heidegger's Philosophy of being. A critical interpretation (1998). Bij het bredere publiek werd hij bekend door het Atheïstisch manifest (1995, 1998), een boekje over godsdienst en ethiek. E-mail: philipsespoor@compuscrve.com