Issue 2, 2005

De legitimiteit van het natuurbeleid van LNV

Wim Dubbink & Erik van Zadelhoff

Biografie

Wim Dubbink

Wim Dubbink is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl

Erik van Zadelhoff

Erik van Zadelhoff werkt sinds 1980 bij het Ministerie van LNV. Eindjaren tachtig was hij secretaris van de werkgroep die het Natuurbeleidsplan schreef Vanaf 1991 werkte hij als afdelingshoofd bij het Informatie- en Kenniscentrum van de Directie Natuurbeheer en van. 2001 tot 2005 was hij afdelingshoofd van de Directie Expertisecentrum LNV. Hij was onder andere nauw betrokken, bij de ontwikkeling van het systeem van natuurdoeltypen, ten behoeve van de ecolo- gische hoofdstructuur en is medeauteur van het Handboek natuurdoeitypen (Bal e.a. 2001). F.vanzadelhoff@chello.nl