Issue 2, 2009

Willem Schinkel, Kor Grit, Antoinette de Bont, Carla Berghuis, Joseph Wachelder, Gijs van Oenen, Christian van der Veeke, René Boomkens, René ten Bos, Rogier van Reekum, Georgi Verbeeck, Ellen Algera, Maarten Doorman, Jos A. A. M. Biemans, Rosa van Toledo, Frank van Vree & Casper Thomas

Biografie

Willem Schinkel

Willem Schinkel is Professor of Social Theory at Erasmus University Rotterdam and vice-chair of The Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Kor Grit

Kor Grit is econoom en filosoof. Hij is als universitair docent verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de ErasmusMC / Erasmus Universiteit Rotterdam. E-mail: k.grit@erasmusmc.nl.

Antoinette de Bont

Antoinette de Bont is als universitair hoofddocent verbonden aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de ErasmusMC / Erasmus Universiteit Rotterdam. E-mail: a.debont@erasmusmc.nl.

Carla Berghuis

Carla Berghuis is in augustus 2007 afgestudeerd aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Als groot voorstander van smaakdiversiteit en korte distributieketens heeft zij samen met haar man een bierbrouwerij opgericht. Theorie wordt aan de praktijk getoetst, want in samenwerking met andere producenten van streekpro-ducten creëert zij in Malmedy een netwerk waarin consument, producent en gastronomische wereld nader tot elkaar worden gebracht.

Joseph Wachelder

Joseph Wachelder is als UHD verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Maastricht. Aanvankelijk opgeleid als theoretisch fysicus is hij thans werkzaam als wetenschaps- en cultuurhistoricus, met als specifieke aandachtsgebieden de zintuigen, media, popularisering van kennis en onderwijs. Enkele recente publicaties: ‘Toys as Mediators’. In: Icon: Journal of the International Committee for the History of Technology, 13 (2007): 135-169, en (met Maaike Lauwaert en Johan van de Walle), ‘Frustrating Desire: Repens and Repositio in Digital Games or the Attraction and Distraction of Digital Games’. In: Theory, Culture & Society, (2007) 24 (1), pp. 89-108.

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.

Christian van der Veeke

Christian van der Veeke (1980) is a PhD student in the Department of Philosophy at Erasmus University Rotterdam. He graduated on a critical analysis of Alienation (Heimwee van de filosofie, 2007), which was awarded the National Leo Polak thesis prize 2009, at the University for Humanistics, Utrecht. In his current research, Van der Veeke focuses on contemporary political theories in relation to philosophical critique as a method and democracy as an ideal.

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

René ten Bos

René ten Bos is filosoof en organisatiekundige. Hij is auteur van Het Geniale dier (2008) en hoogleraar aan de Radboud Universiteit.

Rogier van Reekum

Rogier van Reekum is a postdoctoral researcher at the department of Sociology of Erasmus University Rotter-dam. He is part of the Monitoring Modernity project (ERC starting grant) supervised by Prof. dr. Willem Schinkel (see: www.monitoringmodernity.eu). Within the project he is conducting research into the visualisation of irregu-lar migration across Europe. Rogier wrote his dissertation at the AISSR (UvA) on public and political debates over Dutchness (1972-2008) and published on nationalism, place making, citizenship politics, immigration policy and education. He is editor at Sociologie and Krisis, journal for contemporary philosophy.

Georgi Verbeeck

Georgi Verbeeck is hoogleraar Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven en is tevens werkzaam aan de Universiteit Maastricht

Ellen Algera

Ellen Algera studeerde Media en Cultuur en Culturele Analyse aan de Universiteit van Amsterdam. Ze zal binnenkort afstuderen als MA in de filosofie. Daarnaast is ze als docent werkzaam in propedeuse-onderwijs bij de afdelingen Wijsbegeerte en Mediastudies van de UvA.

Maarten Doorman

Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de UvA. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004) en Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007).

Jos A. A. M. Biemans

Prof. Dr Jos A.A.M. Biemans (1951) is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als conservator van de handschriften bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek en als bijzonder hoogleraar in de Boekwetenschap & Handschriftenkunde bij de Faculteit Geesteswetenschappen, benoemd namens de Prof. Mr Herman de la Fontaine Verwey Stichting te Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Rosa van Toledo

Rosa van Toledo studeert filosofie en theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Frank van Vree

Frank van Vree is historicus en hoogleraar Journalistiek en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van diverse boeken, waaronder In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis.

Casper Thomas

Casper Thomas was redacteur bij De Groene Amsterdammer en werkt momenteel bij de WRR aan het project Keuze, gedrag en beleid.