Issue 3, 2002

Bruno Latour, Tsjalling Swierstra, Gerard de Vries, Stef Aupers, Maartje Schermer, Irma van der Ploeg, Anton van Harskamp, Bernike Pasveer, Marc de Wilde & Ewald Engelen

Biografie

Bruno Latour

Bruno Latour is sinds 1982 als hoogleraar verbonden aan het Centre de Sociologie de l'Innovation van de Ecole Nationale Supérieure des Mines in Parijs. Hij schreef o n d e r m e e r laboratory lift, Science in Action, The pasteurization ofFrance, Aramis or the love of technology, We have never heen modem en Pandoras Hope. Essays in the reality ofscience studies. Bruno Latour bekleedt momenteel de Spinoza-ieerstoei aan de Universiteit van Amsterdam, latour@csi.ensmp.fr

Tsjalling Swierstra

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).

Stef Aupers

Stef Aupers is socioloog en werkt aan zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam over New Age, spiritualiteit in het bedrijfsleven en de ICT-sector. Email: aupers@few.eur.nl

Maartje Schermer

Irma van der Ploeg

Irma van der Ploeg is ais postdoconderzoeker verbonden aan het Instituut voor Beleid en Management van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Recente publicaties gaan over filosofie en ethiek van informatie-technologie, met name biometrie. vanderpIoeg@bmg.eur.nl

Anton van Harskamp

Anton van Harskamp is staflid van het Blaise Pascal Instituut. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Culturele Antropologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU.

Bernike Pasveer

Bernike Pasveer werkt aan de Faculteit Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek richt zich op technische en visuele mediati.es van het lichaam. Zij publiceerde onlangs, onder andere, samen met M. Akrich De voortplanting verdeeld. E-mail: B.Pasveer@TSS.unimaas.nl

Marc de Wilde

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.