Issue 3, 2009

Marc Schuilenburg, Sjoerd van Tuinen, Maarten Simons, Willem Schinkel, Rudi Laermans, Aetzel Griffioen, Pieter Lemmens, Hans Harbers & Friso van Houdt

Biografie

Marc Schuilenburg

Marc Schuilenburg doceert aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam en is auteur van artikelen over veiligheid, filosofie en populaire cultuur. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Eerder (co-)publiceerde hij Mediapolis. Populaire cultuur en de stad (010-Publishers 2007) en het Deleuze compendium (Boom 2009). Zie ook: www.marcschuilenburg.nl. Contact: m.schuilenburg@rechten.vu.nl

Sjoerd van Tuinen

Sjoerd van Tuinen is universitair docent wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en coördinator van het Centre for Art and Philosophy (www.caponline.org). In 2009 promoveerde hijaan de Universiteit Gent met een dissertatie over Deleuzeen Leibniz. Hij schreef onder meer Sloterdijk. Binnenstebuiten denken (Kampen: Klement, 2004) en is (mede)samensteller van verscheidene boeken, waaronder het Deleuze compendium (Amsterdam: Boom, 2009) en De nieuwe Franse filosofie (Amsterdam: Boom, 2011). Van het NWO heeft Van Tuinen een VENI-beurs gekregen voor een onderzoeksproject over ressentiment en democratie. Zie ook www.svtuinen.nl.

Maarten Simons

Maarten Simons is als docent verbonden aan het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing en het Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek (Departement Pedagogische Wetenschappen, K.U. Leuven). Zijn onderzoek richt zich op de transformaties van het (hoger) onderwijs in de huidige (nationale, Europese) beleidscontext en naar de publiek rol van het onderwijs. Samen met Jan Masschelein publiceerde hij Globale immuniteit. Een kleine cartografie van de Europese ruimte voor onderwijs (2003), en redigeerde hij Europa anno 2006. E-ducatieve berichten uit niemandsland (2006) en De schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische actualiteit (2008). Contact: Maarten.Simons@ped.kuleuven.be.

Willem Schinkel

Willem Schinkel is Professor of Social Theory at Erasmus University Rotterdam and vice-chair of The Young Academy of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Aetzel Griffioen

Aetzel Griffioen volgt een Master politieke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert freelance maatschappelijk verantwoord ondernemen en intellectueel eigendomsrecht aan de Haagse Hogeschool en schreef eerder voor flexmens.org en Volume.

Pieter Lemmens

Pieter Lemmens teaches philosophy and ethics at the Radboud University in Nijmegen. He has pub-lished on themes in the philosophy of technology and innovation studies, on the work of Martin Heidegger, Peter Sloterdijk and Bernard Stiegler as well as on post-autonomist and post-operaist Marx-ism (Hardt, Negri, Berardi) and on themes from philosophical anthropology and postphenomenology. His articles have appeared in journals such as Techne, Philosophy of Technology, Human Studies, Krisis and Boundary2. He translated Stiegler’s Philosopher par accident in Dutch (2014) and co-edited a book on the philosophy of landscape and place (2011) as well as a volume on contemporary German philosophy (2013), both in Dutch.

Hans Harbers

Hans Harbers (1954) is UHD Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving aan de Faculteit Wijsbegeerte, Groningen; nauw betrokken bij het Groninger cultureel en politiek debatcentrum DwarsDiep; en freelance voorzitter, moderator en discussieleider. Tel. 050-3636155. Email: j.a.harbers@rug.nl. Homepage: http://www.rug.nl/staff/j.a.harbers/index

Friso van Houdt

Friso van Houdt (EUR) studeerde criminologie en sociologie en werkt momenteel aan een dissertatie waarin de transformatie van burgerschap in Nederland vanuit het governmentality-perspectief wordt onderzocht.