Issue 4, 1996

Archiver, Jan Baars, Pieter Hilhorst, Volkert Beekman, Peter Nijhoff, Anneke Teunissen, Dirk van Weelden, Ido de Haan, Maarten Doorman, Herman Van Gunsteren, Maartje Schermer, Hans Achterhuis, Manuel Stoffers, Annemie Halsema, Harro Maas, Jenny Slatman & Han van Ruler

Biografie

Archiver

Jan Baars

Jan Baars is verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Brabant. Hij houdt zich momenteel bezig met het tijdsconcept in de maatschappijwetenschappen en de sociale gerontologie.

Pieter Hilhorst

Volkert Beekman

Peter Nijhoff

Piet woff heeft de plaats van zijn opleiding nimmer verlaten. Hij geeft les aan hetzelfde Sociologisch Instituut waar hij in 1950 ging studeren. Zijn voorkeur gaat uit naar een reflexieve en historische sociologie.

Anneke Teunissen

Anneke Teunissen is redacteur buitenland van De Volkskrant.

Dirk van Weelden

Dirk van Weelden studeerde filosofie in Groningen. Hij is schrijver en debuteerde in 1987 met Arbezdsvztaminen, het ABC van Bril & Van Weelden (samen met Martin Bril). Zijn meest recente publicatie is de roman Oase (1994). Adres: Nassaukade 127-hs, 1052 ED Amsterdam. Email: weelden@nrc.nl

Ido de Haan

Ido de Haan is professor of political history at Utrecht University. He is currently supervising a research project on the history of neoliberalism in the Netherlands (neoliberalisme.nl). Among his publications are books on Dutch political history (Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden, ed. with P. de Hoed and H. te Velde, Prometheus 2013; Het beginsel van leven en wasdom. De constitutie van de Nederlandse politiek, Wereldbibliotheek 2003), on the memory of the Holocaust (Na de ondergang. De herinnering aan de Jodenvervolging in Nederland, SDU 1997) and on the history of political ideology (Zelfbestuur en staatsbeheer. Het politieke debat over burgerschap en rechtsstaat in de twintigste eeuw, AUP 1993; Maakbaarheid. Liberale wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving, ed. with J.W. Duyvendak, AUP 1996). Together with Beatrice de Graaf and Brian Vick he edited Securing Europe after Napoleon, CUP forthcoming).

Maarten Doorman

Maarten Doorman is filosoof, criticus, dichter en essayist. Hij is bijzonder hoogleraar Journalistieke Kritiek van Kunst en Cultuur aan de UvA. Verder is hij filosoof aan de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recente boeken zijn Art in Progress. A Philosophical Response to the End of the Avant-Garde (2003), De romantische orde (2004) en Paralipomena. Opstellen over kunst, filosofie en literatuur (2007).

Herman Van Gunsteren

Herman Van Gunsteren (1940) is hoogleraar politieke theorieën en rechtsfilosofie aan de universiteit Leiden. Auteur van The quest for control (1976), Culturen van besturen (1994), A theory of citizenship (1998), Stoppen: U kunt het, U wilt het, U doet het niet (2002), Woordenschat voor verwarde politici (2003), Gevaarlijk veilig: terreurbestrijding in de democratie (2004), Vertrouwen in democratie (2006). Hij was lid van de Wetenschappelijke Raad voor Het Regeringsbeleid. gunstere@fsw.leidenuniv.nl

Maartje Schermer

Hans Achterhuis

Manuel Stoffers

Manuel Stoffers (NWO/Universiteit Maastricht) werkt aan een dissertatieonderzoek naar de relatie tussen moderniseringsprocessen en de sociaalpsychologische oriëntatie van de Duitse cultuurgeschiedschrijving, 1870-1940. Adres: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Vakgroep Geschiedenis, Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Annemie Halsema

Harro Maas

Harro Maas is universitair hoofddocent in de geschiedenis en methodologie van de economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Zijn Boek William Stanley Jevons and the Making of Modern Economics (Cambridge, 2005), dat gaat over een van de grondleggers van de tegenwoordig dominante neoklassieke economische theorie, won de Joseph J. Spengler Best Book Prize van de History of Economics Society. Momenteel leidt hij met een VIDI-beurs van NWO een historisch onderzoeksproject naar observatiepraktijken van economen, dat voortbouwt op zijn deelname aan een interdisciplinair onderzoeksproject naar de geschiedenis van wetenschappelijke observatie aan het Max Planck Instituut voor Wetenschapsgeschiedenis te Berlijn. Zijn meest recente boek verscheen bij Boom-Lemma in 2010 onder de titel Spelregels van economen: de ontwikkeling van de economiebeoefening. Hij verhuist binnenkort met zijn VIDI-project naar de Universiteit Utrecht, waar economen meer openstaan voor de geschiedenis van hun vakgebied dan hun collega's aan de UvA.

Jenny Slatman

Jenny Slatman is verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Zij werkt momenteel aan een proefschrift over MerIeau-Ponty.

Han van Ruler

Han van Ruler is als post-doctoraal onderzoeker voor het Belgisch Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek verbonden aan de KU Leuven.