Issue 4, 2000

Hent de Vries, Anton van Harskamp, Burcht Pranger, Herman Philipse, Harry Kunneman, Emilie Gomart, Pieter Boek van Hensbroek, Pieter Hoexum, Ewout Fronkema, Murat Aydemir & Renée van de Vall

Biografie

Hent de Vries

Hent de Vries is hoogleraar metafysica aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van de Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). Hij is auteur van Theologie im pianksimo. Zur Aktualitat der Denkfiguren Adomos mid levinas (1989) en Philsophy and the turn to religion (1999, 2000). E-mail: devries@hum.uva. nl

Anton van Harskamp

Anton van Harskamp is staflid van het Blaise Pascal Instituut. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Culturele Antropologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU.

Burcht Pranger

Burcht Pranger is hoogleraar in de geschiedenis van de christelijke godsdienst en theologie aan de Universiteit van Amsterdam, Hij studeerde theologie in Amsterdam en middeleeuwse wijsbegeerte in Toronto en Oxford, Prangers publicaties bewegen zich op het grensgebied van geschiedenis van de theologie, wijsbegeerte en theologie.

Herman Philipse

Herman Philipse sinds 1985 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde boeken en artikelen over moderne en hedendaagse wijsbegeerte en de wijsgerige kennistheorie, zoals Heidegger's Philosophy of being. A critical interpretation (1998). Bij het bredere publiek werd hij bekend door het Atheïstisch manifest (1995, 1998), een boekje over godsdienst en ethiek. E-mail: philipsespoor@compuscrve.com

Harry Kunneman

Harry Kunneman is hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Humanistische Alliantie, het samenwerkingsverband van alle humanistische organisaties in Nederland. Hij publiceerde o.a. De waarheidstrechter (Boom 1986), Van theemutscultuur naar walk- man-ego (Boom 1996), Postmoderne moraliteit (Boom 1999) en Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (Humanistics University Press/SWP 2005).

Emilie Gomart

Pieter Boek van Hensbroek

Pieter Boek van Hensbroek is verbonden aan het Centre for Development Studies en. aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich vooral bezig met politieke filosofie in verband met ontwikkelingslanden, in, het bijzonder met Afrikaanse politieke filosofie. Hij is lid. van de Exchange Committee, van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling in Den Haag en redacteur van het Afrikaanse tijdschrift voor filosofie QUEST.

Pieter Hoexum

Pieter Hoexum was tot voor kort eindredacteur van Krisis. Hij is thans freelance publicist, hoexum.siemonsma@hccnet.nl

Ewout Fronkema

Ewout Fronkema studeert economie, geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit Groningen. Adres: Turfstraat 11, Groningen.

Murat Aydemir

Murat Aydemir is ‘university teacher’ in Comparative Literature and Cultural Analysis at the University of Amsterdam, and ‘research leader’ at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA).

Renée van de Vall

Renée van de Vall is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. E-mail: r.vandevall@lk.unim.aas.nl