Issue 1, 1999

Millennium

Anthony Mertens

Biografie

Anthony Mertens

Anthony Mertens is ledacteut bij Uitgevetij Quetido. Hij publiceerde Sluiproutes en dwaalwegen. Aspecten van een liminalepoëtica toegelicht aan de hand van het werk van Jacq Firmin Vogelaar (Amsterdam, 1991). Per adres: Uitgeverij Querido, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.