Issue 1, 2014

Optische Machines

Aukje van Rooden

Biography

Aukje van Rooden

Aukje van Rooden is universitair docent Filosofie van kunst en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Onder haar (co-)redactie verscheen onder meer De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema’s voor de 21e eeuw (Amsterdam: Boom 2011).