Issue 1, 2004

Pijn en handicap. Een analyse van het rehabilitatieproces

Myriam Winance

Biography

Myriam Winance

Myriam Winance doet onderzoek naar hoe handicap wordt gedefinieerd in verschillende prakijken en hoe deze definities de gehandicapte persoon, raken en transformeren. Ze is als postdoc verbonden aan INSERM, Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé et Société (CERMES) / Research Centre Medicine, Sciences, Health and Society. E-mail: myriam.winance@worldonline.fr