Issue 3, 2000

Verstrikt in het net

Rein de Wilde & Peter Peters

Biography

Rein de Wilde

Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl

Peter Peters

Peter Peters is assistant professor at the Department of Philosophy of the Faculty of Arts and Social Sciences of Maastricht University and professor in the research centre ‘Autonomy and the public sphere in the Arts’ of Zuid University, Maastricht. He has published Time, Innovation and Mobilities (Routledge, 2006). In the 1990s, he was editor of the Dutch journal Mens en Melodie and published Zoeken naar het ongehoorde (1994) and Eeuwige Jeugd: Een halve eeuw Stichting Gaudeamus (1995). He can be reached via: p.peters@philosophy.unimaas.nl