Issue 2, 2010

Volk, politiek en filosofie
kleine poging het politieke heden te begriipen

Gijs van Oenen

Biography

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.