Issue 1, 2009

Walter Benjamin en Carl Schmitt over de heilsbetekenis van politieke krachten en machten

Theo W.A. de Wit

Biography

Theo W.A. de Wit

Dr. Theo W.A. de Wit (1953) is als Universitair Docent sociaal-politieke filosofie en cultuurfilosofie verbonden aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Hij schreef een proefschrift over de politieke filosofie van Carl Schmitt (De onontkoombaarheid van de politiek, Nijmegen 1992). Zijn huidige aandachtsvelden zijn democratie en macht, politiek en religie, en multiculturaliteit en tolerantie.