Issue 2, 2005

De liberopositie van de filosofie. Bespreking van het KNAW-rapport

Machiel Karskens

Biography

Machiel Karskens

Machiel Karskens is hoofd van. de Sectie Sociale en Politieke Wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde over de filosofieën, van Hobbes, Leibniz, Schmitt en. Foucault; over onderwerpen op het gebied van de (theorie van de) geschiedenis van de filosofie en de metafysica en over verschillende cen- trale begrippen binnen, zijn onderzoeksgebied (individu, vreemdeling, (politieke) kritiek, de tegenstelling tussen subjectief en. objectief, conflict en uitsluiting). m.karskens@philru.nl