Issue 1, 2008

Een niet-seculiere politieke theorie…?

Anton van Harskamp

Biography

Anton van Harskamp

Anton van Harskamp is staflid van het Blaise Pascal Instituut. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Culturele Antropologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU.