Issue 1, 1999

Een postmoderne theorie van de moderne samenleving?

Rudi Laermans & Gert Verschraegen

Biography

Rudi Laermans

Rudi Laermans is hoogleraar theoretische sociologie aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn recente onderzoek en publicaties situeren zich binnen de domeinen van de hedendaagse sociale theorievorming, cultuurbeleid en -participatie, en hedendaagse dans. Over het laatste onderwerp bereidt hij momenteel een boek voor. Contact: Rudi.Laermans@soc.kuleuven.be

Gert Verschraegen

Odile Verhaar is werkzaam bij de faculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen van de Vrije Univeisiteit en verricht momenteel NWO-ondetzoek met als titel 'Sekse, etniciteit en publieke moraal', in het kader van het stimuleringsprogramma 'Ethiek en beleid'. Adres: De Boelelaan 1081 C, 1081 HV Amstetdam.