Issue 1, 2009

Filosofie van de praxis
wat Lolle Nauta (niet) heeft nagelaten

Gijs van Oenen

Biography

Gijs van Oenen

Gijs van Oenen is universitair docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de redactie van Krisis.