Issue 1, 2010

Geschiedenis, geschiedschrijving, herinnering over de geschiedopvatting van Paul Ricoeur

Ad Knotter

Biography

Ad Knotter

JAd Knotter is directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en bijzonder hoogleraar in de vergelijkende regionale geschiedenis, in het bijzonder die van Limburg en aangrenzende regio’s aan de Universiteit Maastricht. Als sociaal historicus opereert hij op het grensvlak van geschiedenis en andere sociale wetenschappen