Issue 1, 2000

Annemarie Mol, Stine Jensen, René Boomkens, Jos Perry, Wim M. J. van Binsbergen, Petran Kockelkoren, Lynsey Dubbeld, René Gabriëls, Rita Struhkamp, Ewald Engelen & Pieter Boek van Hensbroek

Biography

Annemarie Mol

Annemarie Mol is een dag per week Socrates-hoogleraar Politieke Filosofie aan de Universiteit van Twente. Ze werkt op dit moment vier dagen per week aan het project Good information, good food dat wordt gefinancierd door NWO in het kader van het programma Ethiek, Onderzoek en Bestuur. A.Mol@gw.utwente.nl

Stine Jensen

Stine Jensen publiceerde over popmuziek, film en literatuur in. onder andere De Gids en Boekmancahier. Zij schrijft tevens literatuurrecensies voor NRC Handelsblad. Momenteel is ze verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, waar ze werkt aan een. proefschrift over apen in film, literatuur en wetenschap. Adres: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Postbus 616,6100 MD Maastricht. E-mail: S.Jensen@lk.unimaas.nl

René Boomkens

René Boomkens (1954) is full professor social and cultural philosophy at the University of Groningen. In his research he focusses on the social and cultural philosophy of modernity, interpreted as modern experience, with special attention to the crucial role of the city and of urban culture.

Jos Perry

Jos Perry is historicus en publiceerde onder andere De voormam Een biografie van Willem Hubert Vliegen, 1862-1947. Hij is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. E-mail: j.perry@lk.unimaas.nl

Wim M. J. van Binsbergen

Wim M. J. van Binsbergen is bijzonder hoogleraar Grondslagen van Interculturele Filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens verbonden aan het African. Studies Centre, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden. Naast diverse boeken en artikelen op het gebied van interculturele filosofie schreef hij ook proza en poëzie. Adres: Faculteit der Wijsbegeerte EUR, Postbus 1738,3000 DR Rotterdam, E-mail: w.mj.vanbinsbergen® fwb.eur.nl

Petran Kockelkoren

Petran Kockelkoren Is bijzonder hoogleraar Kunst en Technologie aan de Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij als lector Kunst en Technologie verbonden aan ArtEZ, hogeschool voor de Kunsten. Hij is de auteur van Techniek. Kunst, kennis en theater (Rotterdam, NAl Publishers, 2003). p.j.h.kockelkoren@utwente.nl

Lynsey Dubbeld

René Gabriëls

René Gabriëls is editor of Krisis and works at Maastricht University

Rita Struhkamp

Rita Struhkamp studeerde fysiotherapie en theorie van de gezondheidswetenschappen. Zij is als aio verbonden aan de leerstoelgroep Wijsbegeerte van. de Universiteit Twente, waar zij op dit moment haar proefschrift over idealen en niet-ideaien in de praktijk van het revalideren afrondt. E-mail: R.M.Struhkamp@utwente.nl

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Pieter Boek van Hensbroek

Pieter Boek van Hensbroek is verbonden aan het Centre for Development Studies en. aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt zich vooral bezig met politieke filosofie in verband met ontwikkelingslanden, in, het bijzonder met Afrikaanse politieke filosofie. Hij is lid. van de Exchange Committee, van het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling in Den Haag en redacteur van het Afrikaanse tijdschrift voor filosofie QUEST.