Issue 2, 2001

Jos de Mul, Renée van de Vall, Arjen Mulder, Lynsey Dubbeld, Maarten Coolen, Noortje Marres, Arie Altena, Ruud Hendriks, Lolle Nauta, Rein de Wilde, Wiel Kusters & Inge Boer

Biography

Jos de Mul

Renée van de Vall

Renée van de Vall is verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. E-mail: r.vandevall@lk.unim.aas.nl

Arjen Mulder

Arjen Mulder studeerde biologie, werkte een aantal jaar als filmrecensent en verdiepte zich daarna in mediatheorie. Recent publiceerde hij essays over fotografie in Het fotografisch genoegen

Lynsey Dubbeld

Maarten Coolen

Maarten Coolen is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Wijsbegeerte en aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. E-mail: coolen@hum.uva.nl

Noortje Marres

Noortje Marres is als Marie Curie-fellow verbonden aan de Afdeling Sociologie van Goldsmiths, Universiteit van Londen. Haar onderzoek richt zich op klimaatverandering en burgerschap, en verkent de rol van ecohuizen als politieke technologie. n.marres@gold.ac.uk

Arie Altena

Arie Altena, http://www.xs4all.nl/ariealt, redacteur van Mediamatic Magazine en freeo lance literatuurwetenschapper, publiceerde onder meer over browsers en nieuwemediakunst. E-mail: ariealt@xs4all.nl

Ruud Hendriks

Ruud Hendriks is als universitair docent verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Hij verricht empirisch-filosofisch onderzoek op uiteenlopende terreinen. E-mail: Hendriks@philosophy.unimaas.nl

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Rein de Wilde

Rein de Wilde is hoogleraar Wijsbegeerte aan de faculteit. Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Recent verscheen van hem het essay Bezeten vangenen, een studie naar de innovarieooriog over generisch gemodificeerd voedsel (samen met Niki Vermeulen en Mirko Reither). r.dewilde@phiiosophy.unimaas.nl

Wiel Kusters

Wiel Kusten is hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, en dichter.

Inge Boer

Inge Boer is UHD bij de Leerstoelgroep Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde over postkolonialisme, literatuurtheorie en visuele cultuur, en orïentalisme. E-mail: inge.boer@hum.uva.nl