Issue 3, 2013

Systeemtheoretische perspectieven op sociale versnelling

Robin Vandevoordt

Biography

Robin Vandevoordt

Robin Vandevoordt studeerde sociologie en literatuur aan de universitei- ten van Antwerpen en East Anglia (V.K.). Momenteel werkt hij als FWO- aspirant aan een doctoraat over de discoursen rond verantwoordelijkheid ten opzichte van slachtoffers van de Syrische burgeroorlog.