Issue 2, 2013

The Rule of Law and the Situated Self

Peter Rijpkema

Biography

Peter Rijpkema

Peter Rijpkema is hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam.