Issue 1, 2002

Voorbij het kapitalisme?

Paul de Beer

Biography

Paul de Beer

Paul de Beer studeerde econometrie en was verbonden aan de Wiardi Beekman Stichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sinds kort is hij werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In juni 2001 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op de studie Over werken in de postindustriele samenleving. Een gepopulariseerde versie hiervan verscheen onder de titel Werk, een uitgewerkt medkrijn? E-mail: beer@wrr.nl