Issue 1, 2006

Hans Harbers, Peter-Paul Verbeek, Harry Kunneman, Pouwel Slurink, Cor van der Weele, Marianne van den Boomen, Jeannette Pols, Frank Rebel & Henk Harbers

Biography

Hans Harbers

Hans Harbers (1954) is UHD Filosofie van Wetenschap, Technologie & Samenleving aan de Faculteit Wijsbegeerte, Groningen; nauw betrokken bij het Groninger cultureel en politiek debatcentrum DwarsDiep; en freelance voorzitter, moderator en discussieleider. Tel. 050-3636155. Email: j.a.harbers@rug.nl. Homepage: http://www.rug.nl/staff/j.a.harbers/index

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek is universitair hoofddocent techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de bemiddelende rol van technologie in samenleving en cultuur. Hij publiceerde onlangs What things do. Philosophical reflec- tions on agency, technology, and design (Penn State University Press, 2005). Momenteel werkt hij vanuit een veni-subsidie van NWO aan een studie naar de morele lading van technologie en de implicaties daarvan voor de ethische theorie en de techniek- ethiek. Hij is redactielid van Krisis. P.P.C.C.Verbeek@utwente.nl

Harry Kunneman

Harry Kunneman is hoogleraar sociale en politieke theorie aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Tevens is hij voorzitter van de Humanistische Alliantie, het samenwerkingsverband van alle humanistische organisaties in Nederland. Hij publiceerde o.a. De waarheidstrechter (Boom 1986), Van theemutscultuur naar walk- man-ego (Boom 1996), Postmoderne moraliteit (Boom 1999) en Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme (Humanistics University Press/SWP 2005).

Pouwel Slurink

Pouwel Slurink is voormalig o.i.o. aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Momenteel is hij huisman en freelance docent wijsbegeerte, onder andere bij het academisch genootschap in Eindhoven. In 2002 promoveerde hij in Nijmegen met Whysomeapesbecamehumans.Competition,consciousness,andculture overdeevolutie van cultuur. pouwelslurink@ru.nl

Cor van der Weele

Cor van der Weele doceert toegepaste filosofie en in het bijzonder de relaties tussen wetenschap en kunst aan de Universiteit van Wageningen. Momenteel doet zij in het kader van het NWO-project Towards a Lingua Democratica for the Public Debate on Genomics onderzoek naar metaforen en genetica/genomics. cor.vanderweele@wur.nl

Marianne van den Boomen

Marianne van den Boomen is als junior docent-onderzoeker werkzaam bij de afdeling Nieuwe Media & Digitale Cultuur van het Instituut voor Media en Re/presentatie aan de Universiteit Utrecht. Zij werkt aan haar proefschrift over internetmetaforen. http://vandenboomen.org/blog

Jeannette Pols

Jeannette Pols werkt momenteel als postdoc op het AMC (Universiteit van Amsterdam) aan het onderzoek De Ethische Aspecten van Telezorg. In 2004 promoveerde zij op het proefschrift Good care. Enacting a complexideal in long-term psychiatry, een etnografische studie naar idealen binnen de verpleegkundige zorg in de chronische en de ouderenpsychiatrie. a.j.pols@amc.uva.nl

Frank Rebel

Frank Rebel is redacteur van Krisis. Hij geeft onderwijs op het gebied van cultuurfilosofie en esthetica aan de Universiteit van Amsterdam en werkt aan een proefschrift met de titel: Romantische liefde als authenticiteitsideaal. f.rebel@uva.nl

Henk Harbers

Henk Harbers is universitair docent aan de afdeling Duitse Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksgebied is de Duitstalige literatuur van de negentiende en de twintigste eeuw. Recente publicaties gaan onder andere over het postmodernisme in de Duitstalige literatuur. h.harbers@rug.nl