Issue 4, 2004

Ruth Benschop, Tsjalling Swierstra, Ivo van Hïlvoorde, Amade M'Charek, Lolle Nauta, Odile Verhaar, Wouter Veraart, Fred Keijzer & Christophe Andrades

Biografie

Ruth Benschop

Ruth Benschop werkt als senior onderzoeker bij het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten, Hogeschool Zuyd, te Maastricht. Daar probeert ze haar achtergrond in wetenschaps- en techniekonderzoek te vertalen naar de kunsten. Ze houdt zich onder meer bezig met etnografisch onderzoek van en door kunstenaars en met artistiek onderzoek.

Tsjalling Swierstra

Ivo van Hïlvoorde

Ivo van Hïlvoorde is als postdoc verbonden aan de capaciteitsgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte van de Universiteit Maastricht. In opdracht van het Rathenau Instituut voert hij een onderzoek uit naar de relaties tussen sport en blotechnologie. Voor het W.J.H. Muiier-instituut werkt hij aan het project Problematisering van het Lichaam, een historisch-sociologisch onderzoek naar het ontstaan van lichaamsidealen en 'fitnesspraktijken'. E-mail: l.vanhllvoorde@zw.unlmaas.ni

Amade M'Charek

Amade M'Charek is universitair hoofddocent bij de Afdeling Politicologie en de Afdeling Biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek gaat over normatieve aspecten van biomedische praktijken. Ze schreef het boek Sporen en resonanties. A.A.Mcharek@uva.nl

Lolle Nauta

Lolle Nauta was emeritus hoogleraar aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie en sociologie in Groningen, Göttingen, Basel en Leiden

Odile Verhaar

Odile Verhaar is als onderzoekster aan. de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit en oud-redacteur van Krisis. E-mail: o.verhaar@rechten.vu.nl

Wouter Veraart

Fred Keijzer

Fred Keijzer is universitair docent Philosophy of mind and. science aan. de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn Interesse richt zich met name op het begrijpen, van mentale verschijnselen binnen een biologische en neurowetenschappelijke context. Zijn meest recente publicatie is Representation and behavior (Cambridge, 2001). E-mail: f.a.keijzer@phiios.rug.nl

Christophe Andrades

Christophe Andrades is docent cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.