Issue 1, 2010

Als zelfs zieners zich blind staren

Ewald Engelen

Biografie

Ewald Engelen

Ewald Engelen is als hoogleraar financiële geografie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.