Issue 2, 2011

Configuraties van liberale Governmentality: een vergelijking van het discours rond de armenwet en het levensloopdiscours

Anja Eleveld

Biografie

Anja Eleveld

Anja Eleveld is sinds 2006 promovenda aan de Faculteit der Rechtsge- leerdheid van de Universiteit Leiden binnen het project Hervorming Soci- ale Zekerheid. Ze verricht een kritisch onderzoek naar de hervorming van de sociale zekerheid. De levensloopregeling als nieuw instrument van het socialezekerheidsrecht vormt hierbij een belangrijke casus.