Issue 4, 2001

De bakstenen huizen in Elm Street. Over het systematische karakter van Quines filosofie

Jeanne Peijnenburg

Biografie

Jeanne Peijnenburg

Jeanne Peijnenburg is universitair hoofddocent aan. de Faculteit der Wijsbegeerte te Groningen. Zij studeerde wijsbegeerte in Nijmegen en Amsterdam en promoveerde in Groningen op Acting against ones best judgement An enquiry into practical reasoning, dispositions, andweaknessof will. E-mail: peijnenburg@philos.rug.nl