Issue 1, 2000

De empirische benadering van interculturaliteit. Tussen culturele antropologie en interculturele filosofie

Wim M. J. van Binsbergen

Biografie

Wim M. J. van Binsbergen

Wim M. J. van Binsbergen is bijzonder hoogleraar Grondslagen van Interculturele Filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, tevens verbonden aan het African. Studies Centre, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Leiden. Naast diverse boeken en artikelen op het gebied van interculturele filosofie schreef hij ook proza en poëzie. Adres: Faculteit der Wijsbegeerte EUR, Postbus 1738,3000 DR Rotterdam, E-mail: w.mj.vanbinsbergen® fwb.eur.nl