Issue 2, 2013

Derrida, scepticisme en de waarde van hun zelfweerlegging

Johan de Jong

Biografie

Johan de Jong

Johan de Jong is als docent-promovendus verbonden aan de capaciteits- groep Philosophical Tradition in Context, departement Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam.