Issue 3, 2002

Doen we het zo goed? De plaats van het publieke debat over medische ethiek in een democratie

Gerard de Vries

Biografie

Gerard de Vries

Gerard de Vries is hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en Raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het WRR-rapport ‘Onzekere Veiligheid’ (2008).