Issue 2, 1999

Geen offer te groot? Beroepsmilitairen en vredesoperaties

Christ Klep

Biografie

Christ Klep

Christ Klep is wetenschappelijk medewerker bij de sectie militaire geschiedenis van de Koninklijke Landmacht. Hij weikt aan een ovetzichtsboek over Nederlandse deelname aan internationale vredesoperaties. Adres: Postbus 90701, 2509 LS Den Haag.