Issue 4, 1998

Grote jongens, sterke verhalen

Stine Jensen

Biografie

Stine Jensen

Stine Jensen publiceerde over popmuziek, film en literatuur in. onder andere De Gids en Boekmancahier. Zij schrijft tevens literatuurrecensies voor NRC Handelsblad. Momenteel is ze verbonden aan de Faculteit der Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht, waar ze werkt aan een. proefschrift over apen in film, literatuur en wetenschap. Adres: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen, Postbus 616,6100 MD Maastricht. E-mail: S.Jensen@lk.unimaas.nl