Issue 2, 2008

Hedendaagse biomacht. Empirisch-filosofische bijdragen aan de politiek van de levenswetenschappen

Martin Boeckhout

Biografie

Martin Boeckhout

Martin Boeckhout is als promovendus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, afdeling Wijsbegeerte, leerstoelgroep wetenschapsfilosofie. Hij doet onderzoek naar politieke kwesties rondom materiaalverzameling voor biomedisch onderzoek. Deze recensie vloeit voort uit zijn onderzoeksproject, dat onderdeel is van het programma van het Centre for Society and Genomics, gefinancierd door het Netherlands Genomics Initiative.