Issue 1, 2002

Het kapitalisme als kwetsbare orde. De radicale implicaties van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wim Dubbink

Biografie

Wim Dubbink

Wim Dubbink is als universitair docent verbonden aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit Tilburg. Hij werkte van medio 1.997 tot medio 1999 voor de Directie Natuurbeheer van het Ministerie van LNV en was in die hoedanigheid onder andere betrokken bij Operatie Boomhut. W.dubbink@uvt.nl